“Nar”dan vətəndaşlara bayraq hədiyyəsi!

20:30 09-11-2020 110

“Nar” 9 noyabr – Dövlət Bayrağı Günü və Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə xüsusi aksiya keçirib. Vətəndaşların yüksək qələbə ruhuna dəstək məqsədilə mobil operator yeni konseptə uyğunlaşdırılmış Fəvvarələr meydanı, Bülbül prospekti və Elmlər Akademiyası metrostansiyası yaxınlığındakı mağazalarına, eləcə də digər satış mərkəzlərinə gələn abunəçilərə Azərbaycanın 3 rəngli bayrağının həkk olunduğu yaxa sancaqları hədiyyə edib. Bundan başqa paytaxtın mərkəzi küçələrində olan vətəndaşlara da yaxa sancaqları paylanılıb. Bununla da vətəndaşların qəlblərindəki bayraq sevgisini əyani olaraq yaxalarında daşımasına imkan yaradılıb.
Aksiyanın keçirilməsində məqsəd Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda apardığı uğurlu hərbi əməliyyatlar dövründə insanların artan qələbə əzminə töhfə verməkdir.
“Nar”ın həyata keçirdiyi bayraq aksiyasının vedeosuna bu keçid vasitəsilə baxmaq olar: https://www.youtube.com/watch?v=OSrDSEV2NBI&feature=youtu.be

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatına başladığı vaxtdan etibarən “Nar” bütün sosial media kanallarında loqosunun rəngini Azərbaycan bayrağı ilə əvəz edib. Qüdrətli Azərbaycan Ordusunun gücü və şücaəti sayəsində işğal altında olan bütün ərazilərimizin tezliklə azad ediləcəyinə inanırıq. Qələbə bizimdir!

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” 8700-dən artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir.

 

 

Flag gifts for citizens from Nar!

Nar conducted a special action on the occasion of November 9 - National Flag Day and the liberation of Shusha. The mobile operator presented the banners with the three-color flag of Azerbaijan in its shops with a new concept located on the Fountain Square, Bulbul Avenue and near the metro station ‘Elmler Akademiyasi’, as well as other sales points with the view to support the high spirit of victory of the citizens. In addition, banners were distributed to citizens on the central streets of the capital. With this, citizens were provided an opportunity to carry their sincere love for national flag on their clothing. The action is aimed to contribute to the growing determination of the people to the victory during the successful military operations of the invincible Azerbaijani Army to liberate our lands from occupation. Follow the link below to watch the video of the flag action carried out by Nar: https://www.youtube.com/watch?v=OSrDSEV2NBI&feature=youtu.be

It should be noted that since the beginning of the successful counter-offensive of the Azerbaijani Army, Nar replaced the color of its logo with the colors of Azerbaijani flag on all social media channels. We are confident that thanks to the strength and courage of the Azerbaijani Army, our occupied lands will soon be liberated. Victory will be ours!

‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life. With a large network of over 8700 base stations, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services.

 

Подарок флага гражданам от Nar

Нар провел специальную акцию по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага и освобождения Шуша. Чтобы поддержать высокий победный дух горожан, мобильный оператор подарил клиентам флаги с выгравированным трехцветным флагом Азербайджана в магазинах, адаптированных в новой концепции на Площади Фонтанов, на проспекте Бюльбюль, вблизи метростанции Элимлер Академиясы, а также в других центрах продаж. Кроме того, эти флаги были розданы горожанам на центральных улицах столицы. Этим была создана возможность для граждан нести свою любовь к флагу на своей груди. Цель проведения акции - способствовать возрастанию решимости у людей в ходе успешных военных операций Храброй Азербайджанской Армии по освобождению наших земель от оккупации. Видео в честь акции флага, проведенной Nar, можно посмотреть по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=OSrDSEV2NBI&feature=youtu.be

Следует отметить, что с начала успешной контрнаступательной военной операции Азербайджанской Армии, Нар заменил цвет своего логотипа на азербайджанский флаг во всех социальных сетях. Мы верим, что благодаря силе и смелости могучей Азербайджанской Армии все наши оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены. Победа за нами!

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.