Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çəkilən "Bir topa adam" filmi təqdim edildi

13:09 12-02-2021 279

Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən "Bir topa adam" filmi bu günlərdə izləyicilərə təqdim edilib. “Qarabağ” silsiləsindən birinci film olan "Bir topa adam" filmində Qarabağ münaqişəsinin başlamasına rəvac verən hadisələr, ermənilərin törətdiyi qətliamlar, eyni zamanda bu müharibə fonunda baş verənlər real faktlarla ekranlaşdırılıb. Vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən filmin məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri və müharibənin faciəvi nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. “Planet Parni iz Baku Films” şirkətinin çəkdiyi ekran əsərinin senari müəllifləri Tahir İmanov və Ənvər Mansurov, rejissoru isə Ənvər Mansurovdur. Qeyd edək ki, filmin çəkilməsinə “Nar” da dəstək olub.

 

Tahir İmanovun sözlərinə görə, kino informasiya müharibəsinin ən güclü vasitələrindən biri olduğu üçün Vətən müharibəsinin gərgin dövrlərində Qarabağ münaqişəsi haqqında film çəkmək qərarına gəlirlər: “Həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün filmlər çox güclü vasitələrdən biridir. Ona görə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir neçə film çəkməyi planlaşdırırıq. "Bir topa adam" filmində biz müharibənin əslində necə başladığını göstərməyə çalışmışıq. Biz bir ailənin prizmasından müharibənin dəhşətlərini canlandırmışıq. Filmin çəkilişində göstərdiyi dəstəyə görə “Nar”a öz təşəkkürümüzü bildirirk”.

 

Qeyd edək ki, filmin tam versiyasına aşağıdakı link vasitəsilə baxmaq olar: https://www.youtube.com/watch?v=qgMnNvdS8Co

 

Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе

 

На днях зрителям был представлен фильм «Кучка людей», посвященный Нагорно- Карабахскому конфликту. Первый фильм из серии «Карабах», «Кучка людей», показывает события, приведшие к началу Карабахского конфликта, массовые убийства, совершенные армянами, а также события, произошедшие на фоне этой войны.  Цель патриотического фильма - донести до международного сообщества правду о Нагорно-Карабахском конфликте и трагических последствиях войны.  Сценарий фильма снятого компанией «Planet Parni iz Baku Films» был написан Таиром Имановым и Анваром Мансуровым, режиссером фильма является Анвар Мансуров.  Отметим, что Nar также поддержал съемки фильма.

 

 

По словам Тахира Иманова, поскольку кино является одним из самых мощных средств информационной войны, они решили снять фильм о Карабахском конфликте в период обострения Отечественной войны: «Фильмы - одно из самых мощных средств передачи правды миру.  Поэтому мы планируем снять несколько фильмов о Нагорно-Карабахском конфликте.  В фильме «Кучка людей», мы попытались показать, как на самом деле началась война.  Мы возродили ужасы войны через призму одной семьи.  Благодарим «Nar» за поддержку в съемках фильма.

 

Отметим, что полную версию фильма можно посмотреть по ссылке внизу: https://www.youtube.com/watch?v=EDIZhK0MJ-g

 

‘A bunch of people’ – film about Nagorno-Karabakh conflict presented

 

The film called ‘A bunch of people’ featuring the Nagorno-Karabakh conflict has been released for the public. The first film from ‘Karabakh’ series, ‘A bunch of people’, screens the events that led to the beginning of the Karabakh conflict, the massacres committed by Armenians, as well as what happened afterwards with real facts. The patriotic film is aimed to convey the truth about the Nagorno-Karabakh conflict and the tragic consequences of the war to the international community. The screenplay by ‘Planet Parni iz Baku Films’ is written by Tahir Imanov and Anvar Mansurov, and directed by Anvar Mansurov. It should be noted that Nar also supported the shooting of the film.

 

According to Tahir Imanov, considering the fact that cinema is one of the most powerful means of information warfare, they decided to shoot a film about the Karabakh conflict during the tense period of the Patriotic War: ‘Films are one of the most powerful means to convey the truth to the world. Therefore, we plan to make several films on the Nagorno-Karabakh conflict. In ‘A bunch of people’, we tried to show how the war actually started. We have described the horrors of war in the example of a family. We’d like to thank Nar for its support in shooting this film’.

 

The full version of the film is available at https://www.youtube.com/watch?v=EDIZhK0MJ-g