“Nar” Naxçıvanda şəbəkəsini genişləndirməyə davam edir

15:39 16-02-2021 261

Ölkənin bütün regionlarını keyfiyyətli şəbəkə ilə təmin etməyi hədəfləyən “Nar” Naxçıvan Muxtar Respublikasında da baza stansiyalarının sayını artırmağa davam edir. Son iki ayda aparılan şəbəkə təkmilləşdirilməsi işləri nəticəsində Muxtar Respublikada 13 yeni baza stansiyası fəaliyyətə başlayıb.

Yeni 3G baza stansiyaları Şahbuz, Şərur, Ordubad, Culfa və Kəngərli rayonlarının mərkəzdən kənar kəndlərini yüksək keyfiyyətli şəbəkə ilə təmin edir. Ümumilikdə “Nar” şəbəkəsi NMR-da 158 baza stansiyası ilə əhalinin 99,6%, ərazininsə 98,5%-ni əhatə edir.

Regionlarda yüksək sürətli internetə çıxışı daha əlçatan edən “Nar” bundan sonra da şəbəkə təkmilləşdirilməsi işlərinə davam edəcək. “Nar” şəbəkəsinin əhatə dairəsi ilə daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz.

 

Nar continues to expand its network in Nakhchivan

Aiming to provide all regions of the country with high-quality network, Nar continues to increase the number of base stations in the Nakhchivan Autonomous Republic. As a result of network upgrades over the past two months, 13 new base stations have been commissioned in the Autonomous Republic.

The new 3G base stations provide high-quality network to the adjacent villages of Shahbuz, Sharur, Ordubad, Julfa and Kangarli districts. In general, the Nar network covers 99.6% of the population and 98.5% of the territory with 158 base stations in Nakhchivan.

Making access to high-speed Internet more affordable in the regions, Nar will continue to improve its network. More information on the coverage of the Nar network is available here.

 

 

“Nar” продолжает расширять свою сеть в Нахчиване

Стремясь обеспечить все регионы страны высококачественной сетью, «Nar» продолжает увеличивать количество базовых станций в Нахчыванской Автономной Республике.  В результате работ по улучшению сети, за последние два месяца в автономной республике запущено 13 новых базовых станций.

Новые базовые станции 3G обеспечивают высококачественную сеть селам расположенным вне центров Шахбузского, Шарурского, Ордубадского, Джульфинского и Кенгерлинского районов. Благодаря 158 базовым станциям сеть «Nar» охватывает 99,6% населения и 98,5% территории НАР.

 «Nar», который делает высокоскоростной Интернет более доступным в регионах, и дальше продолжит работу по улучшению своей сети.  Подробнее о диапазоне охвата сети «Nar» можно узнать здесь.