“Nar” şəbəkəsi Hadrutda və Cəbrayılda!

15:22 04-06-2021 315

Bütün ölkə ərazisində şəbəkəsinin əhatə dairəsini daim genişləndirən “Nar” işğaldan azad edilmiş bölgələri də öz şəbəkəsi ilə təmin etməkdədir. Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Cəbrayıl rayonunda 2G, 3G və 4G texnologiyalı baza stansiyaları işə salınıb. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin müasir və daimi şəbəkə infrastrukturu ilə təmin edilməsi istiqamətində “Qarabağ planı” çərçivəsində “Nar” Şuşa şəhərində də baza stansiyalarının quraşdırılması işlərini davam etdirir.

 

Əhalini keyfiyyətli internetlə təmin etməyi hədəfləyən “Nar” ümumilikdə 2021-ci ilin birinci rübü ərzində 50-dən çox yeni baza stansiyaları quraşdırıb. Bununla da mobil operator  5670-dən artıq baza stansiyası ilə ölkə əhalisini kəsintisiz internetlə təmin edir.

 

Qeyd edək ki, ötən ilin birinci rübü ilə müqayisədə bu ilin müvafiq dövründə LTE-A texnologiyası ilə ötürülən data trafikinin həcmi 22% artıb. Hazırda şəbəkədəki ümumi internetin təxminən 82%-i LTE-A texnologiyalı baza stansiyaları üzərindən verilir. Qeyd edək ki, “Nar”ın internet şəbəkəsi ölkə ərazisinin 89%-ni, ölkə əhalisinin isə 99,9%-ni əhatə edir.

 

Xatırladaq ki, Vətən müharibəsi dövründə “Nar” səyyar baza stansiyaları vasitəsilə işğaldan azad edilmiş əraziləri mobil rabitə ilə təmin edirdi.  

 

 “Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” 8760-dan artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir. Mobil operator şəbəkə keyfiyyətinin davamlı təkmilləşdirilməsi strategiyası çərçivəsində səs keyfiyyətinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artımını və səsin təmiz ötürülməsini təmin edən “HD-Voice” (High Definition Voice) xidmətini təqdim edib.

 

Nar’s network in Hadrut and Jabrayil!

 

Constantly expanding its coverage across the country, Nar launched its network in the regions liberated from occupation. Thus, 2G, 3G and 4G technology base stations have been installed in Hadrut settlement of Khojavend and Jabrayil. It is worth noting that, within the frame of Karabakh Plan, Nar continues to set up base stations in Shusha with a vision to provide the liberated territories with modern and permanent network infrastructure.

 

Aiming to provide the population with high-quality Internet, Nar has installed more than 50 new base stations in the first quarter of 2021. Thus, the mobile operator delivers uninterrupted Internet via more than 5670 base stations.

 

Notably, compared to the first quarter of last year, the volume of data traffic transmitted via LTE-A technology increased by 22%. Currently, about 82% of data traffic over the network is run through LTE-A technology base stations. Likewise, Nar"s Internet network covers 89% of the country"s territory and 99.9% of the population.

 

Significantly, during the Great Patriotic War Nar provided mobile communication in the liberated territories through mobile base stations.

 

 ‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life.  Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8740 base stations, covering 90% of the country’s territory, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services. Within the frames of its strategy aimed at continuous improvement of the network quality, the mobile operator has introduced the HD-Voice service, which ensures a significant increase of the quality and flawless transmission of voice.

 

Сеть Nar  в Гадруте и Джебраиле!

 

Постоянно расширяя диапазон охвата сети по стране, Nar начал предоставлять услуги своей сети в освобожденных регионах.  Базовые станции с технологиями 2G, 3G и 4G уже запущены в поселке Гадрут Ходжавендского района и Джебраильском районе. Отметим, что для обеспечения освобожденных территорий современной и постоянной сетевой инфраструктурой Nar продолжает установку базовых станций в Шуше в рамках «Карабахского плана».

 

Стремясь обеспечить население качественным интернетом, Nar в первом квартале 2021 года установил более 50 новых базовых станций.  Таким образом, мобильный оператор предоставляет населению страны бесперебойным интернет с более чем 5670 базовыми станциями.

 

Следует отметить, что по сравнению с первым кварталом прошлого года объем трафика данных, передаваемого по технологии LTE-A, увеличился на 22% за аналогичный период текущего года.  В настоящее время около 82% всего интернета в сети обеспечивается через базовые станции с технологией LTE-A.  Отметим, что интернет-сеть Nar покрывает 89% территории страны и 99,9% населения страны.

 

 Отметим, что в годы Великой Отечественной войны Nar обеспечивал связь на освобожденных территориях через мобильные базовые станции.

 

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.