“Nar” “Gələcəyini Qur!” layihəsinə dəstək oldu

17:34 25-06-2021 486

 

Hər zaman elmə və gənclərin maariflənməsinə xüsusi önəm verən “Nar” ali təhsilli kadrların yetişdirilməsinə töhfə verən “Gələcəyini Qur!” Gəncliyə Dəstək layihəsi ilə əməkdaşlığa başlayır. Mobil operator ilkin mərhələdə 2021-2022-ci tədris ili üçün şagirdlərin seçim və müsahibə prosesinə rabitə dəstəyi göstərib.

Qeyd edək ki, “Gələcəyini Qur!” layihəsi təhsil alma həvəsi olan 11-ci sinif şagirdlərini müəyyən edərək, onlar üçün bir il ərzində universitetə hazırlıq, psixoloji dəstək və şəxsi inkişafa yönəlmiş müxtəlif təlim, səfər və tədbirlər təşkil edir. 2014-cü ildən Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və bir sıra şirkətlərin sponsorluğu ilə fəaliyyət göstərən “Gələcəyini Qur!” layihəsinin əsas məqsədi aztəminatlı ailələrdən olan yüksək bilik və bacarığa malik gənclərin həyatda uğur əldə etmələrinə dəstək olmaqdır.

“Nar” növbəti gənclərin universitet hazırlığı xərclərinin ödənilməsini öz üzərinə götürəcək.

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 90%-ni əhatə edir və 8740-dan artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir.

 

Nar supports Build your future’ project

Dedicated to the education and the development of youth, Nar started cooperation with "Build Your Future!" Youth Support project which contributes to the preparation of highly educated young men. At the first phase, the mobile operator provided communication support to the selection process of students for the academic year 2021-2022.

"Pomegranate", which always pays special attention to science and education of young people, "Build your future!" Begins cooperation with the Youth Support Project.

Notably, ‘Build Your Future’ identifies 11th-grade students with high intellectual potential and a strong desire to study from disadvantaged families and organizes various trainings, trips and events aimed at university preparation, psychological support and personal development throughout the year. The Project has been operating since 2014 with the support of the Ministry of Education and sponsorship of a number of companies with the view to support the youth from low-income families with high knowledge and skills to succeed in life.

At the next phase, Nar will cover out-of-school tutoring fees of students to support their admission to higher education institutions.   

‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life.  Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8760 base stations, covering 90% of the country’s territory, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services.

 

Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»

Nar, всегда уделяющий особое внимание науке, образованию и просвещению молодежи, вносит свой вклад в проект поддержки молодежи - «Построй свое будущее!» который способствует подготовке высококвалифицированный кадров. На начальном этапе проекта, мобильный оператор уже оказал коммуникационную поддержку процессу отбора студентов на 2021-2022 учебный год. 

Отметим, что в рамках проекта «Построй свое будущее!» выявляются  11-классники, которые заинтересованы в учебе, и в течение года для них организуются различные тренинги, поездки и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие. Основная цель проекта «Построй свое будущее!», стартовавшего в 2014 году при поддержке Министерства образования и спонсорства ряда компаний, - поддержать молодых людей из малообеспеченных семей, обладающих знаниями и навыками, в достижении успеха в жизни.

На следующем этапе проекта, Nar возьмет на себя расходы по подготовке к обучению в университете молодых людей.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.