“Nar” Çağrı Mərkəzinə daxil olmuş sorğuların 93%-i ilk zəngdən öz həllini tapıb

22:04 31-08-2021 513

“Nar”ın 777 Çağrı Mərkəzinə 2021-ci ilin ilk 6 ayı ərzində 1 milyondan artıq sorğu daxil olub və onlara ortalama 17 saniyə ərzində cavab verilib. Çağrı Mərkəzinə zəng etmiş abunəçilərin 89%-i göstərilən xidmət səviyyəsini yüksək qiymətləndirib. Ümumilikdə, daxil olmuş sorğuların 93%-i ilk zəngdən öz həllini tapıb.

 

Bundan başqa, “Nar” rəsmi sosial şəbəkələri - “Facebook”, “İnstagram”“Twitter” səhifələri vasitəsilə də abunəçilərinə xidmət edib və 89 mindən artıq sorğuya cavab verib. Sosial şəbəkələr vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin 50%-i 1 dəqiqə, 90%-i isə 10 dəqiqə ərzində cavablandırılıb. “Nar”-ın bütün sosial şəbəkələrindən daxil olan sorğularına ortalama 11 dəqiqə ərzində cavab verilib.

 

Mobil operator, eyni zamanda abunəçilərin gündəlik həyatlarına rahatlıq və çeviklik gətirmək məqsədilə daim yenilənən “Nar+” tətbiqindəki onlayn çat vasitəsilə də müştərilərinə yüksək səviyyədə xidmət göstərməkdədir. Belə  ki, 6 ay ərzində daxil olmuş 96 mindən artıq sorğuya operativ cavab verilib.

 

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 91%-ni əhatə edir və 8780-dan artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir. 2017-ci ildə keçirilmiş mobil rabitə şəbəkələrinin müqayisəli testlərinə əsasən “Nar” şəbəkəsi mobil zəng xidmətlərinin göstərilməsi üzrə ölkədə ən yüksək nəticəyə nail olub. Sınaqları test xidmətləri üzrə müstəqil beynəlxalq şirkət olan “P3 Communications” keçirib və sınaq metodologiyası əhatəli xidmətlər üzrə müştəri təcrübəsinə əsaslanıb.

 

93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка.

В течение первых шести месяцев 2021 года, Служба поддержки Nar 777 получил более 1 миллиона запросов и ответил на них в среднем за 17 секунд.  89% абонентов, позвонивших в Служба поддержки, высоко оценили уровень оказываемых услуг.  В целом, 93% поступивших запросов были решены с первого звонка.

 

Также, Nar оказал услуги своим абонентам через официальные социальные сети - Facebook, Instagram и Twitter» - и ответил на более чем 89 тыс. запросов.  На 50% обращений, полученных через социальные сети, ответ был дан в течение 1 минуты, а на 90% - в течение 10 минут.  На запросы из всех социальных сетей Nar ответили в среднем за 11 минут.

 

 Оператор мобильной связи также предоставляет своим клиентам высокий уровень обслуживания посредством онлайн-чата в приложении «Nar+», которое постоянно совершенствуется и нацелено  сделать повседневную жизнь абонентов удобной и гибкой.  Таким образом, более 96 тыс. запросов, полученных за 6 месяцев, были оперативно обработаны.

 

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг. 

 

93% of inquiries received by the Nar Call Center were resolved from the first call

 

Nar Call Center (777) has received more than 1 million inquiries during the first six months of 2021, and answered them in 17 seconds on average. 89% of subscribers who called the Call Center praised the level of service provided. In general, 93% of the received inquiries were resolved from the first call.

 

Nar also served its subscribers through the official social networks - Facebook, Instagram and Twitter - and responded to more than 89,000 inquiries. 50% of appeals received through social networks were answered within 1 minute, and 90% within 10 minutes. Inquiries from all social networks of Nar were answered in an average of 11 minutes.

 

The mobile operator continues to provide a high-level service to its customers through an online chat in the constantly updated "Nar+" application to bring convenience and flexibility to the daily lives of subscribers. Thus, more than 96,000 inquiries received in 6 months were answered in a prompt manner.

 

 ‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life.  Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8780 base stations, covering 91% of the country’s territory, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services. According to mobile network benchmarking tests, held in the year 2017, Nar network demonstrated the highest results in the country, in terms of provision of mobile voice services. Testing was conducted by an independent international “P3 Communications” company, and methodology was based on customer experience in using various services.