“Nar” ADAMUN Gənclər Forumunun keçirilməsinə dəstək oldu

18:14 13-09-2021 234

 

Proqnoz.com xəbər verir ki. Gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılmasına xüsusi önəm verən “Nar” ADA BMT Modeli Klubunun (ADAMUN) təşkilatçılığı ilə keçirilən Gənclər Forumuna dəstək oldu. Forumun məqsədi gənclərin üzləşdikləri problemlərin mütəxəssislər tərəfindən işıqlandırılması, gənclərlə birlikdə müzakirə və təhlilinin həyata keçirilməsi, eləcə də gənclərin bu problemləri həll etməyə yönəlmiş təkliflərinin irəli sürülməsində birbaşa iştirakının təmin olunmasıdır.

Qeyd edək ki, 3 gün davam edən forumda gənclər komandalara bölünərək, müxtəlif layihə ideyaları üzərində araşdırma və müzakirə apardı, layihə təkliflərini hazırladı və təqdimatını etdilər. Təqdimatların sonunda ən yüksək nəticə göstərmiş 3 layihə və müəllif komandalar mükafatlandırıldı.

Qeyd edək ki, ADA BMT Modeli klubu (ADAMUN) 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir və ölkə daxilində minlərlə gəncin inkişafına töhfə verib.

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 91%-ni əhatə edir və 8780-dan artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir.

 

 

Nar supports ADAMUN Youth Forum

Paying special attention to youth development in the country, Nar provided support to the Youth Forum organized by ADA Model UN Club (ADAMUN). The forum is aimed to bring together field expects to discuss and analyze the challenges faced by young generation, as well as to ensure active engagement of the youth in making proposals to tackle them.

Over the 3-day forum, young participants were divided into teams, conducted research and discussion on various project ideas, prepared project proposals and made presentations. The 3 projects and teams with the highest results were awarded at the end of the presentation session.

Notably, ADA Model UN Club (ADAMUN) contributed to the development of thousands of young people since its establishment in 2012.

‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life. Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8780 base stations, covering 91% of the country’s territory, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services.

 

Nar поддержал проведение Молодежного Форума ADAMUN

 

Уделяющий особое внимание повышению уровня знаний и навыков молодежи, Nar поддержал Молодежный форум, организованный Клубом университета ADA созданный по модели ООН (ADAMUN). Цель форума - с помощью специалистов осветить проблемы, с которыми сталкивается молодежь, обсудить и проанализировать их с ними, а также обеспечить непосредственное участие молодежи в выдвижении предложений, направленных на решение этих проблем.

Стоит отметить, что в ходе 3-дневного форума молодые люди были разделены на команды, в которых провели исследования и обсуждения различных проектных идей, а также подготовили и представили проектные предложения. По завершении презентаций, 3 проекта и авторы команд, показавшие наивысшие результаты были вознаграждены.

Отметим, что клуб университета ADA по модели ООН (ADAMUN) начал свою деятельность в 2012 году и посодействовал развитию тысяч молодых людей в стране.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.