“Nar”ın keçirdiyi “Mobil rabitənin əsasları” təlimi yekunlaşdı

17:55 17-11-2021 297

Proqnoz.com xəbər verir ki. “Nar” texniki heyətinin hazırladığı və həyata keçirdiyi “Mobil rabitənin əsasları” təlimi müvəffəqiyyətlə yekunlaşdı. Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU) keçirilən təlimdə iştirak edən tələbələr sertifikatlarla təltif edildilər.

 Rabitə texnologiyaları mövzusunda keçirilən təlimdə tələbələr mobil şəbəkənin fəaliyyətini “Nar”ın texniki heyətinin real təcrübəsi əsasında öyrəndilər. Tələbələrin mobil rabitə bazarına peşəkar kadr olaraq hazırlanması və məzun olduqdan sonra qısa müddət ərzində uğurlu karyera qurmaları üçün keçirilən təlim “Nar”ın təhsilə dəstək korporativ məsuliyyət strategiyası çərçivəsində təşkil edilir.

 

Qeyd edək ki, mobil operator AzTU ilə 2015-ci ildən əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində “Nar” əməkdaşlarının keçirdiyi təlimlərlə yanaşı universitetin nəzdində “Nar” GSM laboratoriyası da fəaliyyət göstərir. Universitetlə əməkdaşlığın əsas hədəfi yerli telekommunikasiya ixtisası üzrə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin nəzəriyyə ilə yanaşı təcrübi biliklərə də yiyələnərək rabitə bazarında əcnəbi həmkarlarından üstün mövqelərə yiyələnməsidir.

 

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 91%-ni əhatə edir və 8780-dan artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir. Mobil operator şəbəkə keyfiyyətinin davamlı təkmilləşdirilməsi strategiyası çərçivəsində səs keyfiyyətinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artımını və səsin təmiz ötürülməsini təmin edən “HD-Voice” (High Definition Voice) xidmətini təqdim edib.

 

 

Nar carried out training on mobile communication

 

Another training on Basics of Mobile Communication developed and organized by Nar’s technical team was successfully accomplished. The students participating at the training which was held at Azerbaijan Technical University (AzTU) were awarded with certificates.

 

During the training on communication technologies, the participants were enlightened about the operation of the mobile network based on the real experience of Nar’s technical staff. The training which is a part of Nar"s corporate responsibility strategy to support education, is initiated to train students for the mobile market as professionals and help them build successful careers in the short term upon graduation.

 

It is noteworthy that Nar has been cooperating with AzTU since 2015. Within the framework of this partnership aimed at leading Azerbaijani youth towards gaining a superior position in the communications market over their foreign counterparts by acquiring both theoretical and practical knowledge, Nar GSM laboratory has been established in the University.

 

‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life. Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8780 base stations, covering 91% of the country’s territory, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services. Within the frames of its strategy aimed at continuous improvement of the network quality, the mobile operator has introduced the HD-Voice service, which ensures a significant increase of the quality and flawless transmission of voice.

 

 

Завершился тренинг Nar по «Основам мобильной связи»

 

Тренинг «Основы мобильной связи», подготовленный и осуществленный техническим персоналом Nar, успешно завершен. Студентам, поучаствовавшим в тренинге, проходившем в Азербайджанском Техническом Университете (AzTU), были вручены сертификаты.

 

Во время тренинга по коммуникационным технологиям, студенты изучили работу мобильной сети на основе реального опыта технического персонала Nar. Тренинг предназначенный для подготовки квалифицированных кадров в сфере мобильной связи и позволяющий в кратчайшие сроки после завершения обучения построить успешную карьеру, осуществлен в рамках стратегии корпоративной ответственности Nar по поддержке образования.

 

Стоит отметить, что мобильный оператор сотрудничает с Азербайджанским Техническим Университетом (AzTU) с 2015 года. В рамках этого сотрудничества, помимо тренингов, проводимых сотрудниками Nar, в университете действует GSM лаборатория Nar. Основная цель сотрудничества компании с университетом - дать азербайджанской молодежи, обучающейся в сфере местных телекоммуникаций, помимо теоретических знаний также и практические знания, тем самым продвинув их на более высокие позиции на рынке связи по сравнению с зарубежными коллегами.

 

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.