“Nar” işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəbəkəsini genişləndirməyə davam edir

14:27 10-06-2021 153

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə öz şəbəkəsini genişləndirməkdə olan “Nar” Şuşada da baza stansiyalarını işə salıb. Bununla da mədəniyyət paytaxtımız müasir və daimi “Nar” şəbəkəsi ilə əhatə olunub. 2G, 3G və 4G texnologiyalı baza stansiyalarının quraşdırılması ilə “Nar” istifadəçiləri Şuşada keyfiyyətli və kəsintisiz səsli zəng və internet xidmətindən yararlana biləcəklər.

Qeyd edək ki, “Nar” işğaldan azad edilmiş Xocavənd və Cəbrayılda da baza stansiyalarını quraşdırıb. Mobil operator işğaldan azd edilmiş digər ərazilərin də keyfiyyətli şəbəkə infrastrukturu ilə təmin edilməsi istiqamətində işlərini davam etdirir. Qeyd edək ki, “Nar” Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərin şəbəkə ilə əhatə olunmasına xüsusi önəm verir.

Xatırladaq ki, 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə “Nar” səyyar baza stansiyaları vasitəsilə işğaldan azad edilmiş əraziləri mobil rabitə ilə təmin edirdi.  

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. “Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə ərazisinin 90%-ni əhatə edir və 8740-dan artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir.

 

Nar’s network is continually expanding in the liberated territories

Ramping up its network in the liberated territories, Nar launched new base stations in Shusha. Thus, our cultural capital is now covered with a modern and permanent Nar network. By virtue of these 2G, 3G and 4G technology base stations, Nar users will enjoy high-quality and uninterrupted voice calls and internet services in Shusha.

It is worth noting that, Nar has already put base stations into service in Khojavend and Jabrayil. The mobile operator keeps up providing quality network infrastructure in other regions, as well. Besides, Nar places special significance to the network coverage of the territories liberated from occupation as a result of the Patriotic War.

Remarkably, Nar delivered mobile communications via mobile base stations at the liberated territories during the 44-day war.

‘Azerfon’ LLC (Nar trademark) started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The ‘Nar’ brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life.  Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8760 base stations, covering 90% of the country’s territory, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the highest quality services.

 

Nar продолжает расширять диапазон действия своей сети на освобожденных территориях

Nar, расширяющий диапазон действия своей сети на освобожденных территориях, установил базовые станции в Шуше.  Таким образом, культурная столица страны получила доступ к современной и стабильной сети Nar.  С установкой базовых станций с технологиями 2G, 3G и 4G пользователи Nar, теперь могут пользоваться качественными и бесперебойными голосовыми звонками и интернет-услугами в Шуше.

Отметим, что Nar также установил базовые станции в освобожденных от оккупации Ходжавенде и Джебраиле.  Оператор мобильной связи продолжает работу по обеспечению других оккупированных территорий качественной сетевой инфраструктурой. Следует отметить, что Nar придает особое значение оснащению территорий, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны мобильной связью.

Отметим, что в период 44-дневной Отечественной войны Nar обеспечивал мобильную связь на освобожденных территориях посредством передвижных базовых станций.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.